Scale To Fill - Aplikacija za promjenu veličine slike za iPhone / iPad

S ovom aplikacijom možete promijeniti veličinu slike bez obrezivanja i bez obruba.
Kada mijenjate proporcije slike, ona može postati komprimirana ili rastegnuta.
Time se ona može iskriviti.
Zbog toga ova aplikacija ima ograničenu primjenu kod fotografija ljudi, životinja ili predmeta.
Međutim, ona može biti korisna za fotografije krajolika, pozadina, nekretnina ili crteža.

Slike