Scale To Fill - Ứng dụng thay đổi kích thước hình ảnh cho iPhone / iPad

Với ứng dụng này bạn có thể thay đổi kích thước hình ảnh thành kích thước khác mà không cắt và không có đường viền.
Để thay đổi kích thước hình ảnh thành một tỷ lệ khung hình khác, hình ảnh sẽ được co nhỏ hoặc kéo giãn.
Hình ảnh có thay đổi kích thước sẽ bị méo.
Vì lý do này, việc sử dụng ứng dụng này cho các bức ảnh có con người, động vật hoặc các vật thể sẽ bị hạn chế.
Tuy nhiên, ứng dụng này đôi khi có thể hữu ích cho các bức ảnh phong cảnh, hình nền, ảnh bất động sản hoặc bức vẽ.

Ảnh chụp màn hình