Scale To Fill - Aplikácia na zmenu veľkosti obrázka pre iPhone / iPad

Pomocou tejto aplikácie môžete meniť veľkosť obrázkov bez orezávania či okrajov.
Zmenu pomeru strán dosiahnete stlačením alebo roztiahnutím obrázka.
Takto upravený obrázok však bude skreslený.
Aplikácia má preto len obmedzené možnosti využitia, a to v prípade fotografií ľudí, zvierat alebo predmetov.
V niektorých prípadoch však môže byť užitočná aj pri fotografiách krajiny, pozadí, nehnuteľností alebo kresbách.

Ukážky